Wij kunnen journalisten voorzien van feitelijke informatie, interviews of achtergrondinformatie over dit innovatieve project en hoe hiermee seksueel misbruik van kinderen wordt bestreden.

Protech brengt toonaangevende deskundigen uit de EU en het VK samen, vanuit uiteenlopende achtergronden, waaronder criminologie, volksgezondheid, ontwikkelingspsychologie, klinische en forensische psychologie, software-engineering, kinderbescherming en internetveiligheid.

Testen wat werkt en wat niet en vaststellen of het haalbaar is om onze veiligheidstechnologie te gebruiken in een levensvatbaar preventieprogramma is essentieel voor effectieve verandering. De app zou een essentieel hulpmiddel kunnen zijn om voor langere duur te voorkomen dat mensen inhoud van seksueel misbruik van kinderen bekijken.

Interviews

Onze experts zijn beschikbaar voor interviews of commentaar, om:
 • te bespreken waarom dit soort technologie dringend nodig is;
 • uit te leggen hoe de veiligheidstechnologie werkt en hoe deze wordt gebruikt;
 • een gedetailleerde beschrijving te geven van de bevindingen na de cruciale uitrol van de pilot.
Neem voor interviews of commentaar contact op met:
Cat McShane
Internet Watch Foundation Press Officer
+44 (0) 1223 61 87 52 | +44 07572 783 227
catherine.mcshane@iwf.org.uk.

Protech project FAQs

1
.

Wat is Protech?

Het doel van het Protech-project is onderzoek doen naar en het ontwerpen en ontwikkelen van technologie om mensen ervan te weerhouden inhoud van seksueel misbruik van kinderen op het internet te bekijken. De beschikbaarheid van video's en beelden van weerzinwekkend seksueel misbruik van kinderen en de wereldwijde vraag naar dergelijk materiaal hebben ongekende hoogten bereikt op het internet. Deze veiligheidstechnologie zal worden ontworpen voor de apparaten van personen die het risico lopen om materiaal van seksueel misbruik van kinderen te willen bekijken. De veiligheidstechnologie kan de groeiende vraag naar materiaal van seksueel misbruik van kinderen op het internet helpen tegengaan en voorkómen dat slachtoffers van seksueel misbruik blijven lijden omdat hun foto's online blijven circuleren zelfs lang nadat het misbruik heeft plaatsgevonden.

2
.

Hoe wordt Protech gefinancierd?

Het project van 2 miljoen euro (1,8 miljoen GBP) wordt voor twee jaar gefinancierd door de Europese Commissie via het EU-fonds voor interne veiligheid en wordt beheerd door het directoraat-generaal Migratie en binnenlandse zaken (DG Home) van de Commissie.

3
.

Waar staat Protech voor?

Het voorkomen en verminderen van het gebruik van materiaal van seksueel misbruik van kinderen door middel van technologie op apparaten.

4
.

Wie zijn er betrokken bij Protech?

Bij het Protech-project zijn acht leden in het EU/UK-consortium voor kinderbescherming betrokken.

 • Het project wordt geleid door Charité - Universitätsmedizin Berlin (CUB). CUB is een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa. Alle klinische zorg, onderzoek en onderwijs wordt verstrekt door artsen en onderzoekers van het hoogste internationale niveau. Het Institute of Sexology and Sexual Medicine biedt lezingen, studies en stages aan voor studenten in alle vakgebieden, en voert interdisciplinair onderzoek uit naar menselijke seksualiteit, namelijk het omgaan met biologische, psychologische en sociale factoren die de menselijke seksualiteit beïnvloeden. In 2005 ging het Institute of Sexology and Sexual Medicine van start met “Prevention Project Dunkelfeld”, dat intussen is uitgegroeid tot een landelijk netwerk van poliklinieken die behandelingen aanbieden aan mensen met seksuele belangstelling voor kinderen die zichzelf als zodanig identificeren en op zoek zijn naar hulp.

Contactpersoon voor de media: Isabel Schilg, isabel.schilg@charite.de  

 • De Internet Watch Foundation (IWF) helpt slachtoffers van seksueel kindermisbruik over de hele wereld door online beelden en video's van hun misbruik op te sporen en te verwijderen. De beeldanalisten van de IWF sporen beelden en video's van seksueel kindermisbruik op en de IWF Hotline biedt het publiek ook een punt waar zij anonieme meldingen kunnen doen. De IWF is een non-profitorganisatie en wordt gesteund door de mondiale internetsector.

Contactpersoon voor de media: Cat McShane, catherine.mcshane@iwf.org.uk

 • SafeToNet Limited is een onderneming voor cyberveiligheid die baanbrekende, bekroonde en geoctrooieerde technologie heeft ontwikkeld, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om de belangrijkste online-dreigingen, zoals cyberpesten, seksuele afpersing via internet, grooming, misbruik en agressie, aan te pakken.

Contactpersoon voor de media: John John Brandis Arntzen, john-john.brandis-arntzen@safetonet.com

 • Het Universitair Forensisch Centrum (UFC) in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen biedt een gespecialiseerde poliklinische behandeling aan personen met afwijkend seksueel gedrag en aan personen met afwijkende seksuele interesses. Daarnaast treedt het UFC op als steuncentrum en staat het in voor de wetenschappelijke en logistieke ondersteuning van de teams die de aanpak van deze problematiek in Vlaanderen (België) mogelijk maken.

Contactpersoon voor de media: Minne De Boeck, minne.deboeck@uza.be

 • Het Policing Institute for the Eastern Region (PIER) is een onderzoeksinstelling verbonden aan de Anglia Ruskin University (ARU). De visie ervan is beleidsvoering te verbeteren via partnerschappen in toegepast onderzoek, toegespitst op drie gebieden: seksuele misdrijven, beleidsvoering in de 21e eeuw, en extremisme- en terrorismebestrijding. Het heeft als missie een mondiale voortrekker te zijn op het gebied van onderzoek, innovatie en impact om beleidspraktijken te verbeteren. ARU behoort tot de top 350 van instellingen opgenomen in de Times Higher Education World University Rankings 2023, en is een mondiale universiteit.

Contactpersoon voor de media: Lucy Sheehan, lucy@extramilepr.co.uk

 • Het Departement Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Tilburg is gespecialiseerd in levenslooppsychologie, ontwikkelingspsychologie en psychopathologie, levensgebeurtenissen, cognities en emoties, persoonlijkheid en korte- en lange termijn transities. Op het gebied van forensische psychologie biedt het departement een bachelorprogramma in forensische psychologie en een masterprogramma in klinische forensische psychologie aan. Het onderzoek dat plaatsvindt op het gebied van forensische psychologie, agressie en persoonlijkheid, risicobeoordeling, fysiologisch onderzoek, longitudinaal onderzoek naar (doeltreffendheid van) behandeling (innovatie, zoals virtuele realiteit en e-gezondheid) behoort tot het beste in Europa.

Contactpersoon voor de media: Prof Dr Stefan Bogaerts s.bogaerts@tilburguniversity.edu

 • De Lucy Faithfull Foundation is de enige charitatieve instelling die in het hele Verenigd Koninkrijk actief is en zich uitsluitend richt op het voorkomen van seksueel kindermisbruik. De stichting werkt met volwassenen en jongeren die een kind seksuele schade hebben aangedaan of het risico lopen dit te doen, en werkt samen met hun familieleden, professionals en slachtoffers van seksueel misbruik. Via de anonieme hulplijn Stop It Now! verstrekken we vertrouwelijk advies, ondersteuning en informatie aan iedereen die zich zorgen maakt over seksuele gedachten of gedrag ten aanzien van kinderen, van zichzelf of van iemand anders.

Contactpersoon voor de media: Joseph Costello, jcostello@lucyfaithfull.org.uk

 • Stop it Now Nederland (NL) maakt deel uit van Offlimits (Expertisebureau Online Kindermisbruik). Offlimits is van mening dat seksueel kindermisbruik een maatschappelijk probleem is dat kan worden voorkomen en dat het beste wordt benaderd vanuit een volksgezondheidsperspectief, waarbij iedere volwassene verantwoordelijkheid draagt op het gebied van preventie, ook gebruikers van materiaal van seksueel kindermisbruik. Het hoofddoel van Stop it Now NL is seksueel kindermisbruik voorkomen door via een hulplijn anoniem vertrouwelijk en gratis ondersteuning aan te bieden aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag naar minderjarigen toe. Bijvoorbeeld iemand die materiaal over seksueel kindermisbruik bekijkt of seksueel kindermisbruik dreigt te plegen of heeft gepleegd. Stop it Now NL verwijst mensen door naar de forensische polikliniek de Waag. Naast de Waag onderhoudt Stop it Now NL contact met verschillende poliklinische centra, psychologen en seksuologen in heel Nederland om mensen te kunnen doorverwijzen in hun eigen regio.

Contactpersoon voor de media: Maaike Witlox m.witlox@eokm.nl

5
.

Hoe werkt de technologie?

De unieke technologie die voor het project wordt ontwikkeld door SafeToNet maakt gebruik van zeer accurate zelflerende technologie in realtime om beelden en video's van seksueel misbruik van kinderen op te sporen. De veiligheidstechnologie controleert in realtime zowel het netwerkverkeer als de beelden voordat de gebruiker ze op zijn scherm te zien krijgt, vitale seconden voordat het materiaal kan worden bekeken. Na de installatie ervan werkt de app op de achtergrond, tenzij seksueel getinte beelden van kinderen worden waargenomen en geblokkeerd.

6
.

Hoe herkent de veiligheidstechnologie materiaal van seksueel misbruik van kinderen?

De veiligheidstechnologie is erop getraind om materiaal van seksueel misbruik van kinderen correct te herkennen en wordt getest op beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen dat - na een strenge beoordeling - door de IWF wordt geleverd en waarvan menselijke beoordelaars bij de IWF-hotline hebben bevestigd dat het strafbare inhoud betreft. De IWF zorgt voor een veilige omgeving waar de zelflerende software kan worden getest op het correct signaleren van materiaal van seksueel misbruik van kinderen.

7
.

Hoe heet de veiligheidstechnologie?

De technologische oplossing heet Salus en is ontwikkeld om materiaal van seksueel misbruik van kinderen op een elektronisch apparaat op te sporen en te blokkeren. Dit bouwt voort op bestaande technologie die is ontwikkeld door SafeToNet.

8
.

Wie gaat de technologie gebruiken?

De technologie zal vrijwillig op de apparaten van de gebruikers worden geïnstalleerd en gebruikers zullen volledig op de hoogte zijn van het doel en het effect ervan op hun apparaat. 

Deze gebruikers zijn personen die bang zijn dat ze kinderen zullen gaan misbruiken en worden geworven via belangrijke preventiediensten van CUB, het Universitair Forensisch Centrum (UFC), de Lucy Faithfull Foundation (LFF) en Stop it Now Nederland.

Het unieke karakter van de veiligheidstool ligt in het gebruikersgerichte ontwerp, dat een effectieve interventie biedt en strafbare inhoud blokkeert voordat de gebruiker deze te zien krijgt.

9
.

Waardoor is de technologie geschikt voor de beoogde gebruiker?

Om te helpen bij het ontwikkelen van de veiligheidstechnologie worden er interviews afgenomen met personen die het risico lopen strafbare inhoud te bekijken en met professionals die preventieve ondersteuning bieden. De verzamelde informatie levert data op die nodig is om invulling te geven aan het project en het project te ondersteunen.

10
.

Wanneer gaat Salus van start?

Om te helpen bij het ontwikkelen van de veiligheidstechnologie worden er interviews afgenomen met personen die het risico lopen strafbare inhoud te bekijken en met professionals die preventieve ondersteuning bieden. De verzamelde informatie levert data op die nodig is om invulling te geven aan het project en het project te ondersteunen.

11
.

Waardoor is de technologie geschikt voor de beoogde gebruiker?

Nadat de veiligheidstechnologie is ontworpen, zal deze in een pilotfase in vijf landen worden uitgezet: Duitsland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Gedurende een periode van 11 maanden zullen minstens 180 gebruikers de software testen.

SafeToNet zal feedback van gebruikers en deskundigen verzamelen zolang het project loopt en hiervan gebruikmaken om de software verder te verbeteren en aan te passen.

12
.

Hoe zullen de resultaten van de veiligheidstechnologie worden geëvalueerd?

De afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Tilburg zal het project evalueren en beoordelen of het haalbaar is om de technologie te gebruiken in het kader van een interventieprogramma in Europa. Ze zullen aanbevelingen van deskundigen meenemen over hoe dit effectief kan worden geïmplementeerd als onderdeel van preventieprogramma's voor de volksgezondheid.

13
.

Hoe kunnen de gebruikers van de software worden vertrouwd?

Er zullen altijd manieren te vinden zijn waarmee overtreders dit soort technologieën kunnen omzeilen. Het belangrijke kenmerk van onze doelgroep is dat dit personen zijn die willen deelnemen, die hulp willen krijgen en die zich hiervoor vrijwillig hebben opgegeven. Het project richt zich op meewerkende, potentiële of echte gebruikers van beelden van seksueel misbruik van kinderen die willen voorkomen dat ze voor het eerst strafbaar materiaal zullen bekijken of doorgaan met het bekijken daarvan.

14
.

Wordt de politie geïnformeerd als gebruikers zoeken naar strafbare inhoud?

Wij veroordelen of criminaliseren vrijwilligers die deelnemen aan de pilot niet. Wij erkennen dat doeltreffende preventie het vertrouwen en de medewerking van alle partijen vereist. Wij weten dat een louter repressieve aanpak van dit verschijnsel geen afdoend antwoord an sich biedt. Het Protech-project kan dan ook een eerste cruciale stap zijn naar een meer preventieve benadering om een extra instrument te bieden in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen.

15
.

Wat maakt deze technologie zo uniek? Zijn er al vergelijkbare projecten geweest?

Hoewel de intentie achter Salus vergelijkbaar is met andere preventietechnologieën, is het verschil dat al deze bestaande producten voor het modereren van inhoud afhankelijk zijn van mensen in plaats van dat dit geautomatiseerd gebeurt.

Zo is bijvoorbeeld bij sommige bestaande technologie die gestreamde video’s monitort, ongeacht de inhoud van de video, ervoor gekozen om een momentopname van het scherm te maken en deze te uploaden naar servers zodat de inhoud door een mens kan worden bekeken en gemodereerd.

Tenzij contentbeheerders hiertoe wettelijke toestemming hebben gekregen, worden zij hierdoor in feite tot een strafbaar feit aangezet, aangezien het vastleggen, verzenden en opslaan van materiaal van seksueel misbruik van kinderen een strafbaar feit is.

Ook schermopnames kunnen door de meeste platforms eenvoudig worden voorkomen door een applicatie te blokkeren voor schermopnames. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij applicaties voor mobiel bankieren, doordat de app is gemarkeerd als app met gevoelige informatie.

Salus is anders omdat het volledig gebruikmaakt van zelflerende technologie om de inhoud te modereren. In het geval van gestreamde video’s "bekijkt" de veiligheidstechnologie de video zelf eerst voordat de gebruiker het beeld op zijn scherm te zien krijgt. Als er materiaal van seksueel misbruik van kinderen wordt geconstateerd, wordt de stream onmiddellijk afgesloten.

Nog een voordeel van de Salus-technologie is dat mensen die het risico lopen beelden te bekijken in contact kunnen worden gebracht met een mens die hen kan steunen bij hun inspanningen om geen schadelijke en illegale inhoud te bekijken.

1. What is Protech?

The aim of the Protech project is to research, design and develop technology to stop people from viewing child sexual abuse content online.Videos and images of children’s horrific sexual abuse, and the global demand for it, has reached unprecedented levels on the internet and this safety technology will be designed for use on the devices of individuals who want to view child sexual abuse material. The safety technology could help stem the growing demand for child sexual abuse material online and help prevent the suffering of child sexual abuse survivors whose images continue to circulate online long after the abuse has taken place.

2. How is Protech funded?

The €2m (£1.8m) project is funded by the European Commission for two years via the EU Internal Security Fund and is being managed by the Commission’s Directorate General for Migration and Home Affairs (DG Home). 

3. What does Protech stand for?

Preventing and Reducing the use of child sexual abuse material through On-device Technology.

4. Who is involved in Protech?

There are eight members in the EU/UK child protection consortium involved in the Protech project.

 • The project is led by Charité – Universitätsmedizin Berlin (CUB). CUB is one of the largest university hospitals in Europe. All of its clinical care, research and teaching is delivered by physicians and researchers of the highest international standard. The Institute of Sexology and Sexual Medicine offers lectures, studies and internships for students of all disciplines and engages in interdisciplinary research on human sexuality, i.e., dealing with biological, psychological and social factors of influence on human sexuality. In 2005 the Institute of Sexology and Sexual Medicine started the “Prevention Project Dunkelfeld” which has now developed into a nationwide network of outpatient clinics providing treatment for self-identifying and help-seeking individuals with a sexual interest in children.
  Media contact:
  Isabel Schilg, isabel.schilg@charite.de  
 • The Internet Watch Foundation (IWF) helps victims of child sexual abuse worldwide by identifying and removing online images and videos of their abuse. IWF Image Analysts search for child sexual abuse images and videos and the IWF Hotline offers a place for the public to report them anonymously. The IWF is a not-for-profit organisation and is supported by the global internet industry.
  Media contact:
  Cat McShane, catherine.mcshane@iwf.org.uk
 • SafeToNet Limited is a cyber-safety company that has developed pioneering, award winning and patented technology that includes artificial intelligence to tackle key online threats such as cyberbullying, sextortion, grooming, abuse and aggression.
  Media contact: John John Brandis Arntzen, john-john.brandis-arntzen@safetonet.com
 • The University Forensic Centre (UFC) within the Antwerp University Hospital offers specialised outpatient treatment to individuals who committed deviant sexual behaviour and to individuals who have deviant sexual interests. In addition, the UFC operates as a support centre and provides scientific and logistic support to stakeholders tackling the issue of sexual offending in Flanders (Belgium).
  Media contact: Minne De Boeck, minne.deboeck@uza.be
 • Policing Institute for the Eastern Region (PIER) is a research institute within Anglia Ruskin University (ARU). Its vision is to improve policing through partnership in applied research, focusing on three areas – sexual offending, 21st century policing and extremism and counterterrorism. Its mission is to lead world class research, innovation and impact to improve policing practice. Ranked in the world’s top 350 institutions in the 2023 Times Higher Education World University Rankings, ARU is a global university.
  Media contact: Lucy Sheehan, lucy@extramilepr.co.uk
 • The Department of Developmental Psychology at Tilburg University specialises in life course development, developmental psychology and psychopathology, life events, cognitions and emotions, personality and short- and long-term transitions. In the field of forensic psychology, the department offers an undergraduate programme in forensic psychology and a clinical master's programme in forensic psychology. The research in the field of forensic psychopathology, aggression and personality, risk assessment, physiological research, longitudinal research on treatment effectiveness and treatment (innovation, such as virtual reality and e-health) is among the best in Europe.
  Media contact: Prof Dr Stefan Bogaerts s.bogaerts@tilburguniversity.edu
 • The Lucy Faithfull Foundation is the only UK-wide charity dedicated solely to preventing child sexual abuse. The Foundation works with adults and young people who have sexually harmed a child, or who are at risk of doing so, and works with their family members, professionals, and victims of abuse. The anonymous Stop It Now! helpline gives confidential advice, support and information to anyone worried about their own, or someone else’s, sexual thoughts or behaviour towards children:
  Media contact: Joseph Costello, jcostello@lucyfaithfull.org.uk
 • Stop it Now Netherlands (NL) is part of Offlimits (Centre for Expertise on Online Child Sexual Abuse). Offlimits believes that child sexual abuse is a preventable social problem that is best approached from a public health perspective, where all adults have a responsibility for prevention, including child sexual exploitation material users. Stop it Now NL’s key objective is the prevention of child sexual abuse by offering anonymous, confidential and free support through a helpline to anyone worried about their sexual feelings and/or behaviour towards minors. For example, people viewing child sexual abuse material or people who are at risk of or have committed sexual child abuse. Stop it Now NL refers people to the forensic outpatient centre de Waag. Next to de Waag, Stop it Now NL has contact with different outpatient centres, psychologists and sexologists throughout the Netherlands, to create the possibility to refer people in their own region.
  Media contact: Maaike Witlox m.witlox@eokm.nl

5. How will the technology work?

The unique technology being developed for the project by SafeToNet uses highly accurate machine learning in real-time to detect child sexual abuse images and videos. The safety technology will monitor both network traffic and images before they are viewed on the user’s screen in real-time, vital seconds before the material can be seen by human eyes. After being installed, the on-device tool will run silently unless sexual images of children are detected and blocked. 

6. How will the safety tech identify child sexual abuse material?

The safety tech is trained to accurately identify child sexual abuse material and it is tested on rigorously assessed child sexual abuse imagery provided by the IWF and confirmed as criminal content by human assessors at the IWF Hotline. The IWF is providing a secure environment where the machine-learning software can be put through its paces and tested to correctly detect child sexual abuse material. 

7. What is the safety technology called?

Salus is the name of the technology solution that has been developed to detect and block child sexual abuse material on an electronic device. It builds on existing technology developed by SafeToNet. 

8. Who will use the technology?

The on-device tech will be deployed voluntarily, and users will have full knowledge of its purpose and its effect on their device. Volunteers will be individuals who fear they might offend against children and will be recruited through critical community prevention services at CUB, (UFC), the Lucy Faithfull Foundation and Stop it Now Netherlands. 

The safety tool’s uniqueness lies in its user-centred design which will provide effective intervention and halt the viewing of criminal content before it is seen by the user. 

9. What will make the tech suitable for the targeted user?

To help design the safety technology, interviews will be conducted with individuals at risk of viewing criminal content as well as professionals at prevention support level. The information gathered will provide the data needed to inform and support the project.

10. When will Salus be deployed?

To help design the safety technology, interviews will be conducted with individuals at risk of viewing criminal content as well as professionals at prevention support level. The information gathered will provide the data needed to inform and support the project.

11. What will make the tech suitable for the targeted user?

Once designed, the safety tech will be rolled out in a pilot stage in five countries: Germany, Netherlands, Belgium, Republic of Ireland and the UK. It will involve at least 180 users testing the software over an 11-month period.

SafeToNet will gather feedback from users and professionals while the pilot is ongoing and use it to further improve and adapt the software.

12. How will the success of the safety tech be evaluated?

The Department of Developmental Psychology at Tilburg University will evaluate the project and assess the feasibility of using the technology as part of an intervention programme in Europe. They will take on board recommendations from experts on how it could be effectively implemented as part of public health prevention schemes.

13. How will you trust the users of the software?

There are, and always will be, methods by which offenders can circumvent technology such as this. The important characteristic of our target group is that these will be individuals who want to take part, who want to get help and who have volunteered to do so. The project will target cooperative, potential or real users of child sexual abuse images who want to avoid starting or continuing viewing criminal material.

14. Will the police be informed if users search for criminal content?

We are not judging or criminalising the volunteers who take part in the pilot. We accept that effective prevention requires trust and cooperation of all parties. We know that a purely repressive approach to this phenomenon does not bring much relief on its own, therefore the Protech project can be a first crucial step in a more preventive approach which will provide an additional tool in the fight against child sexual abuse.

15. How is this technology unique, have there been similar projects?

While the intent behind Salus is similar to other prevention technologies, the difference lies in that all such existing products require humans to be content moderators rather than moderating content automatically. 

For instance, some existing tech that monitors streamed video, regardless of the content of the video, opts to take a snapshot of the screen and upload the screen captures to servers for a human being to review and moderate the content. 

Unless they have been legally allowed to do so, this in effect criminalises content moderators because capturing, transmitting and storing child sexual abuse material is a criminal offence.

Screen captures can also be easily prevented by most platforms which can mark an application as forbidding screenshots. For example, mobile banking applications will refuse to comply as the app is marked as containing sensitive information. 

Salus is different as it fully employs machine learning to perform the content moderation. In the case of streamed video, the safety tech “watches” the video moments ahead of the user before it reaches the user’s screen. If and when it detects child sexual abuse material, the stream is terminated with immediate effect.

Another advantage with the Salus technology is that people who are at risk of viewing images can be connected with a human being who can support that individual in their efforts not to consume harmful and illegal content. 

16. What if Salus blocks content which is not criminal?

The machine learning software behind Salus is highly accurate but there is always a slim chance that content which is not classed as criminal might be blocked. Feedback from users in the pilot stage and those professionals supporting the project will help the software to constantly learn and improve. 

17. Will it block access to all pornographic content or only child sexual abuse content?

Accuracy levels for Salus are at their highest when both sexual abuse imagery and pornography are blocked. However, the designers will be led by user preference to understand and improve the technology so that it can be most effective for achieving successful prevention.

18. Will the technology work on all types of electronic devices and operating systems?

Salus is compatible with:

 • Android devices (running Android 8.1 or higher)
 • MacOS devices (running MacOS Big Sur 11.2 or higher)
 • Windows devices (running Windows 10 or higher)
 • iOS devices (running iOS 13 or higher / iPadOS 13 or higher).  

19. What about platforms that are end-to-end encrypted. Will the technology still work?

No, not in true, end-to-end encrypted content, such as WhatsApp, the technology is not guaranteed to work. However, for more common encrypted services, such as https, the Salus app can establish cryptographic trust with the user’s device and operates the connection on behalf of the user’s device. This enables the app to function as expected.  

20. When will the project end?

Protech is a two year project which launched in March 2023 and will conclude in March 2025.

21. Who is on the Protech Advisory Board?

The Protech Advisory Board is made up of international experts and stakeholders in their fields who will provide relevant victims, police, and industry expertise and advice. 

Heeft u nog vragen?

Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Praat dan met ons team.