Het Protech-project

Een innovatief project op het gebied van veiligheidstechnologie

Protech wil een halt toeroepen aan de zorgwekkende toename van foto's en video's van seksueel misbruik van kinderen die op internet circuleren.
Geleid door Charité – Universitätsmedizin Berlin, een van de grootste universitaire ziekenhuizen in Europa.

Project met EU-financiering

In samenwerking met deskundigen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk wil Protech een unieke apparaat technologie ontwikkelen die het bekijken van en de vraag naar dergelijk schadelijk materiaal aanzienlijk zal verminderen.
Dit tweejarige door de EU gefinancierde project van 2 miljoen euro is in maart 2023 van start gegaan en brengt een divers team van vakspecialisten, waaronder deskundigen op het gebied van criminologie, volksgezondheid, seksuele geneeskunde, software-engineering, kinderbescherming en internetveiligheid, bijeen.

Bescherming tegen materiaal van seksueel misbruik van kinderen

De kern van Protech ligt in het gebruikersgerichte ontwerp, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde modellen voor zelflerende technologie om in te kunnen grijpen bij personen die het risico lopen om zich op het internet toegang te krijgen tot materiaal van seksueel misbruik van kinderen.
De applicatie, die vrijwillig wordt geïnstalleerd op apparaten, zal het internetverkeer in realtime monitoren.
Als er afbeeldingen of video's van seksueel misbruik van kinderen worden gedetecteerd, dan blokkeert de app de weergave van deze inhoud op het scherm van het apparaat.

Doelstellingen op lange termijn 

Vroegtijdige interventie

De beschikbaarheid en kwaliteit van preventieprogramma's verbeteren door vroegtijdig in te grijpen bij personen die het risico lopen om - voor het eerst - een kind seksueel te misbruiken.

Vraag naar MSKM verminderen

Voorkomen dat mensen die al een overtreding hebben begaan nog meer slachtoffers maken, waarmee wordt bijgedragen aan een afname van de wereldwijde vraag naar materiaal van seksueel misbruik van kinderen.

Betere bescherming

Slachtoffers beschermen en de werkdruk op de rechtshandhaving in heel Europa verlagen.
Prof Dr Klaus M Beier Director of the Institute of Sexology and Sexual Medicine

               "Om het wijdverbreide probleem van seksueel misbruik van kinderen en het gebruik van materiaal van seksueel misbruik van kinderen effectief aan te pakken, zijn niet alleen wettelijke maatregelen nodig, maar ook een bredere maatschappelijke aanpak van vroegtijdige preventie. Er bestaat een enorme noodzaak om de aandacht te vestigen op de kern van dit probleem: mensen die volledig onbekend zijn bij de politie (ook wel het "Dunkelfeld" - donkere gebied genoemd) en waar preventieve inspanningen de grootste kans van slagen hebben.

Binnen de preventieve benadering - waarin de pijlen worden gericht op de veroorzakende factor - is elk instrument dat zorgt voor een effectievere behandelingsaanpak voor personen die vrijwillig proberen te voorkomen dat ze beelden van seksueel misbruik van kinderen bekijken of blijven bekijken, dringend nodig. Precies dit doel wordt nagestreefd met de ontwikkeling van Salus door Protech.

Prof. Klaus Beier, MD PhD
Director of the Institute of Sexology and Sexual Medicine at Charité – Universitätsmedizin Berlin
De Protech-benadering

Een onderling verbonden benadering: Vier stadia op weg naar succes

De Protech-pilot behelst een onderling verbonden benadering dat bestaat uit vier stappen.

1. Gezamenlijk ontwerp en ontwikkeling van het Salus-prototype

In het eerste stadium richten we ons op het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van het prototype van de Salus-app om ervoor te zorgen dat de app voldoet aan de reële behoeften van de eindgebruikers.
Door middel van een participatieproces gaan we de dialoog aan met deskundigen en met mensen die het risico lopen om op internet beelden van seksueel misbruik van kinderen te bekijken of bang zijn dit te gaan doen. Het doel van dit proces is om een technische tool te ontwikkelen waarbij de gebruiker centraal staat en die de uitdagingen van uitbuiting van kinderen op internet rechtstreeks aanpakt.

2. Implementatie en pilots in de praktijk

Het tweede stadium behelst de implementatie van het prototype van de Salus-app in de praktijk. In vijf landen, te weten Duitsland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, voeren we pilots uit in de vorm van een longitudinale cohortstudie met personen die het risico lopen zich schuldig te maken aan het bekijken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen.
De keuze voor een studieopzet waarin wordt gekeken naar de situatie vóór en de situatie na het gebruik van het prototype van de Salus-app en waarin wordt gebruikgemaakt van een controlegroep en een behandelgroep, stelt ons in staat om de mogelijkheden van Salus te beoordelen voor het verbeteren van de uitkomsten voor personen die het risico lopen om zich schuldig te maken aan het bekijken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen.

3. Effecten op de volksgezondheid en implementatie binnen gemeenschappen

In het derde stadium worden de effecten van Salus op de volksgezondheid geëvalueerd en worden optimale processen voor de implementatie van dit baanbrekende concept binnen gemeenschappen in heel Europa vastgesteld.
Door inzicht te krijgen in de effectiviteit van Salus kunnen we de inzetbaarheid ervan voor de bescherming van kinderen en het voorkómen van misdrijven tegen kinderen maximaliseren.

4. Integratie en ontwikkeling van blauwdruk

In het laatste stadium verwerken we de bevindingen uit het project om nieuwe kennis te vergaren over de trajecten die ertoe kunnen leiden dat personen zich schuldig maken aan het bekijken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen.
Aan de hand van dit waardevolle inzicht zal een blauwdruk voor de lange termijn worden ontwikkeld. Deze blauwdruk heeft als doel om de reikwijdte en de effecten van Protech voor preventie te maximaliseren, om in de EU het bekijken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen terug te dringen en het digitale landschap voor iedereen veiliger te maken.
Effecten van Protech

Effecten op de lange termijn: Een mondiale bijdrage

Verwacht wordt dat door de beschikbaarheid en kwaliteit van preventieve tools voor risicopersonen te verbeteren, het Protech-project een grote impact zal hebben op de lange termijn.
Door vroegtijdig ingrijpen willen wij voorkomen dat personen, die zich niet eerder schuldig hebben gemaakt aan het bekijken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen, toch de fout ingaan.
We proberen te beletten dat potentiële slachtoffers van seksueel misbruik niet nog eens het slachtoffer worden van mensen die zich al eens schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik.
Wij willen mentale ondersteuning en bescherming bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik van wie beelden en video's van misbruik op internet zijn gedeeld. 
Ons ultieme streven is bij te dragen aan een vermindering van de mondiale vraag naar materiaal van seksueel misbruik van kinderen.
Dashboard mockup
Krachtige bescherming

Ondersteuning van rechtshandhaving en bescherming van slachtoffers

Onze gezamenlijke inspanningen bij Protech zullen de werklast van rechtshandhavingsinstanties in heel Europa verder verlichten, waardoor ze inzicht krijgen in geavanceerde veiligheidstechnologie om misbruik van kinderen op het internet effectief te bestrijden.
Samen waken we over de veiligheid op internet, beschermen we onschuldige kinderen tegen beschadiging en zorgen we voor een digitale ruimte waarin ze zich kunnen ontwikkelen zonder dat ze ergens bang voor hoeven te zijn.
Hoe u kunt helpen

Het Protech-project steunen

Samen kunnen we een blijvende impact hebben op online veiligheid en de kwetsbaarste leden van onze samenleving beschermen. Doe mee aan onze missie om een veiligere digitale omgeving voor kinderen te creëren.
Laten we samen actie ondernemen tegen misbruik van kinderen op het internet, de puurheid en onschuld van kinderen te beschermen en te werken aan een betere toekomst.

Betrokkenheid en samenwerking

Als u werkzaam bent op het gebied van rechtshandhaving of werkt bij de politie, in de academische wereld of op het vlak van preventie, gezondheid of technologie, dan kunnen wij in gesprek gaan met uw belanghebbenden of komen spreken op evenementen/conferenties.

Bewustwording creëren

Als u voor een mediaorganisatie werkt, help ons dan om Protech en de kwestie van seksueel misbruik van kinderen op internet onder de aandacht te brengen.

Vertel het verder

Lees onze laatste updates en vertel het verder.

Social media

Follow us and share our posts with your network.